Prohlídky a ochrana proti odposlechu - Zabezpečení a správa ICT systémů

 Jakub PLATOŠ


V ochraně a správě informačních a komunikačních technologií pracuji již více než 14 let. Dlouhodobě se věnuji systémové bezpečnosti, ochraně proti odposlechům a sledování osob, úniku dat a informací, komplexnímu řešení ochran jako reakci na veškeré bezpečnostní incidenty a potřeby klientů. Za dobu své praxe jsem získal velmi mnoho zkušeností a vědomostí o celé bezpečnostní problematice. Jsem schopen pokrýt vědomostmi, zkušenostmi celé spektrum elektronických ochran a bezpečnostních potřeb klientů.


Služby

Primární mnou nabízená služba je prevence, ochrana proti odposlechu, vyhledávání sledovacích a monitorovacích prostředků, reakce na nález a aktivní ochrana pro soukromé osoby i komerční subjekty. Dále pak zabezpečení, kontrola počítačových sítí a výpočetní techniky včetně její správy. Návrh a realizace elektronických zabezpečení proti odposlechům, elektronické zabezpečení objektů a kontroly vstupu.

Níže je uveden základní seznam mnou nabízených služeb k ochraně informací a soukromí proti odposlechu a sledování. Pro dlouhodobé klienty poskytuji mnoho rozšířených služeb v oblastech zabezpečení ne jen proti odposlechu, ale komplexní ochraně a poradenství.

 • bezpečnostní prohlídky výpočetní techniky a sítí
 • komplexní správa a zabezpečení ICT technologií
 • prohlídky kanceláří a objektů proti odposlechu
 • prohlídky vozidel proti odposlechu a sledování
 • preventivní prohlídky proti odposlechu
 • instalace techn. prostředků proti odposlechu
 • elektronické ochrany budov a majetku

Mým cílem je poskytovat všem svým klientům veškeré služby na vysoké profesionální úrovni.

Veškeré služby nabízím primárně v Jihomoravském a Severomoravském kraji. Po dohodě i v rámci celé ČR a SR.

Prevence a prohlídka proti odposlechu

Samotná rádiová a fyzická prohlídka prostoru, která zahrnuje všechny potřebné prvky prohlídky je nezbytnou formou pro boj s odposlechy a únikem informací. V periodickém opakovaní pak prohlídky zajišťují trvale bezpečné prostředí pro obchodní jednání, soukromí a ochranu proti únikům informací.

Veškerý můj přístup je individuální, proto vypracovávám pro každého klienta a prostředí samostatný postup prohlídek a ochran tak, aby byla zaručena maximální ochrana proti odposlechu a úniku informací.

Základní součásti prohlídek

 • vytvoření frekvenční analýzy radiového spektra
 • kontrola radiového spektra i vně objektu včetně triangulace
 • podrobná prohlídka radiového spektra detekční technikou
 • fyzická prohlídka prostoru, instalovaných zařízení, El. Instalace
 • kontrola prostoru termokamerou a kontrola nelinearit
 • prohlídka Gsm telefonů, automobilů atd.
 • penetrační kontrola notebooků, WIFI sítí a IT všeobecně
 • návrh bezpečnostních a preventivních opatření
 • předání kompletní dokumentace a závěrečné zprávy

Technické vybavení

Ke všem úkonům používám pouze profesionální technické vybavení, které plně pokrývá potřeby pro odhalení a detekci odposlechové, sledovací techniky ve všech možných podmínkách a prostorech. Používám speciální detektory a analyzátory včetně citlivé termokamery a detektoru nelineárních přechodů. Mezi podpůrné vybavení pak patří spousta budičů, generátorů signálu a speciálních rozhraní pro ne úplně běžné odposlechové prostředky. Podle potřeby a aktuálního stavu prostředí odposlechové techniky své vybavení co nejrychleji aktualizuji, abych mohl co nejlépe reagovat na novinky v odposlechu a sledování osob. Stejně jako obnovuji vybavení pro detekci odposlechové techniky, doplňuji i informace z oboru. Neustále se věnuji vzdělávání v problematice bezpečnosti komunikace a informačních technologii. Dlouholetá praxe v oboru mi umožňuje reagovat na jakoukoli poptávku. Každodenní sledování problematiky, novinek na trhu s odposlechy, mi umožňuje následnou maximální orientaci a úspěšnost v provádění prohlídek.

Konkurenční výhody

Veškeré práce v oblastech ochrany proti odposlechu provádím výhradně sám, jako jediný nesu odpovědnost za provedenou práci a jsem jediným kontaktním bodem pro své klienty. Tuto skutečnost většina mých klientů vnímá jako největší výhodu dlouhodobé spolupráce a podmínku pro zachování maximální diskrétnosti o povahách zabezpečení a ochraně jejich pracovních prostředí, popřípadě soukromí. Některé z výhod

 • veškeré prohlídky a služby provádím sám
 • široké znalosti v oblastech zabezpečení
 • technologické zázemí a vybavení
 • zachování maximální diskrétnosti
 • dodávka komplexních služeb
 • spolehlivost a rychlost
 • cenově výhodná dlouhodobá spolupráce
 • u každého projektu individuální přístup

Se svými klienty navazuji převážně dlouhodobou spolupráci. Důvěrnost a maximální diskrétnost jsou naprostou samozřejmostí.

Spolupráce pro firmy

Veškeré své služby nabízím jako spolupráci firmám z oblastí instalací elektronických ochran a informačních technologií, dále pak bezpečnostním a detektivním agenturám pro rozšíření jejich služeb.


Ceník

Ke každému projektu a zakázce přistupuji individuálně, záměrně tedy neuvádím ceník, který by byl v tomto případě zavádějící. U prohlídek nikdy neupravuji cenu podle doby provedení prohlídky, kdy neúčtuji příplatek za noc nebo víkend. Zároveň neúčtuji rozdílnou cenu podle použité techniky. Vždy se na základě dostupných informací snažím sestavit cenovou nabídku a případný baliček služeb pro maximální spokojenost zákazníka. Pro dlouhodobé klienty nabízím mnoho přidaných služeb zdarma v rámci paušálních balíčků. Vždy se dopředu dozvíte, kolik vás bude služba stát. Nestane se vám, že byste neměli kontrolu nad konečnou cenou služeb.

 


Kontaktní informace

Jste li přesvědčeni, že dochází k úniku informací z vašeho firemního prostředí nebo soukromí, popřípadě chcete pouze preventivně předejít těmto únikům, kontaktujte mne vždy z nezávislého telefonu nebo výpočetní techniky tak, aby nebyl tento kontakt proveden na zařízení nebo z prostoru, který bude předmětem případné prohlídky.

Kontakt je určen primárně pro sjednání schůzky, na které jsou sděleny bližší informace o prohlídce a dalším zabezpečení.

Kontakt

Jakub PLATOŠ

E-mail: jakub.platos@whisper.cz

Mobil: +420 606 740 995
Web: www.whisper.cz


Odkazy:

ŠPIONÁŽ          PRŮMYSLOVÁ ŠPIONÁŽ          ODPOSLECH         ODPOSLECH TELEFONNÍHO HOVORU          POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA